Stichting Mission M.I.A. – Marines in Action zet zich in voor de palliatieve zorg van kankerpatiënten. De missie is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Roparun. Door middel van een super gave obstacle run waan jij je even in het leven van een Marinier.
Samen kunnen wij leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.


Naam van de instelling
Stichting Mission M.I.A. – Marines in Action

 

KvK-nummer
69156565


Postadres
Uilenstede 140, 1183AN Amstelveen


Contact
info@missionmia.nl


Doelstelling
Stichting Mission M.I.A. – Marines in Action heeft als doel het verzamelen van financiële middelen ten behoeve van de stichtingen: Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen, dan wel ten behoeve van instellingen met een soortgelijk doel.


Beleidsplan
Stichting Mission M.I.A. – Marines in Action tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van sportieve evenementen waarbij verschillende facetten uit het werk van een marinier centraal staan.


Bestuurders
Ruben van Duuren (Voorzitter/Secretaris)
Bart Koomen (Penningmeester)


Beloningsbeleid
Stichting Mission M.I.A. – Marines in Action beoogt (nagenoeg) uitsluitend het algemeen belang te dienen en beoogt niet het maken van winst. Geen (rechts)persoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het diens eigen vermogen. De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Financiële verantwoording
Financiën Mission M.I.A.

 

Donatie
Stichting Mission M.I.A. – Marines in Action is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de gift die aan Stichting Mission M.I.A. – Marines in Action gemaakt wordt kan worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting.

Eenmalige giften kunnen direct worden overgemaakt naar het rekeningnummer van Stichting Mission M.I.A. – Marines in Action, neem voor periodieke giften contact op met de bestuurders.
Rekeningnummer: NL80 INGB 0007 9461 78 t.n.v. Stichting Mission M.I.A. – Marines in Action.